• strenght-of-materials مقاومت مصالح
  • mohr-circle رسم دایره موهر
  • Stress-Transformation محاسبه تبدیلات تانسور تنش
  • Stress-Transformation محاسبه تنش ناشی از لنگر خمشی
  • Stress-Transformation کنترل معیار گسیختگی مواد

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه تبدیلات تنش

در این مطلب

حالا فرض کنیم با همین مقادیر زاویه چرخش را ‏داده باشند، یعنی گفته باشن که مثلا اگه المان ‏رو به اندازه 28 درجه در جهت پادساعتگرد ‏بچرخونیم وضعیت تنش رو مشخص کنین:‏

 

 

گام 16-

Stress-Transformation-026

گام 17-

Stress-Transformation-027

گام 18-

Stress-Transformation-028

نشان دهنده فرمول محاسبه است ( در صورت ‏نیاز می توان وارد برگه امتحانی نمود)‏

گام 19-

Stress-Transformation-029

گام 20-

Stress-Transformation-030

گام 21-

Stress-Transformation-031

 خوب فکر میکنی شکل نهایی المان چطوری ‏شده؟ اگه نمیتونی شکل نهایی رو رسم کنی ‏بهتره دوباره این آموزش رو مرور کنی.‏

گام 22-

Stress-Transformation-032

 

Stress-Transformation-033

 

 

کل آموزش این برنامه را میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید:

 

موفق باشی

مثال : فرکانس های زاویه ای طبیعی و بردار شکل مود را برای سازه زیر بیابید .