• Image 01 نرم افزارهای ماشین حساب
  • Image 02 فروش ماشین حساب
  • Image 03 کلاسهای آموزشی
  • Image 04 خدمات نرم افزاری

بازاریابی

shaking handsبا معرفی هر یک از محصولات نرم افزاری و خدماتی شرکت ایران ماشین حساب به دوستان، ‏همکلاسی ها و همدانشگاهی های خود، 10 درصد از میزان خرید آنها را به خود اختصاص دهید.‏

ابتدا با ارائه درخواست ثبت نام به عنوان معرف شرکت ایران ماشین حساب، کد معرف را دریافت ‏نمایید. از این پس علاوه بر اینکه کلیه کسانی که کد معرف شما را به همراه درخواست خرید خود ارائه ‏نمایند، از 10 درصد تخفیف بهره مند میشوند، شما نیز 10 درصد از میزان خرید آنها را به عنوان حق ‏معرفی به خود اختصاص میدهید.‏

به عنوان مثال فرض کنید شخصی به میزان 100 هزار تومان درخواست خرید محصولات نرم افزاری یا ‏خدمات نرم افزاری و آموزشی شرکت ایران ماشین حساب را دارد. در صورتی که کد معرفی شما را به ‏همراه درخواست خود ارائه نماید، شخص خریدار به میزان 10 درصد تخفیف خواهد گرفت و 90 هزار ‏تومان پرداخت میکند. شما نیز به عنوان معرف خریدار، 10 درصد از میزان خرید یعنی 9 هزار تومان را به ‏خود اختصاص میدهید. پس از آنکه مبلغ حق معرفی به بیش از 20 هزار تومان برسد، این مبلغ به ‏شماره حساب معرف که در زمان درخواست ثبت نام از شما دریافت میشود، واریز میگردد و بلافاصه از ‏طریق پیام کوتاه به شما اعلام میشود.‏

شما میتوانید با تبلیغ محصولات ایران ماشین حساب و ارائه کد معرفی خود به مشتریان، از مزایای این ‏طرح بهره مند گردید. به عنوان مثال میتوانید پوستر تبلیغی زیر را در محیط دانشگاه خود نصب و پخش ‏نموده و کد معرفی خود را نیز در آن درج نمایید و علاوه بر اینکه باعث دریافت تخفیف به دوستان خود ‏میشوید برای خودتان نیز درآمدزایی ایجاد نمایید.‏

 

شما اینجایید: