• strenght-of-materials مقاومت مصالح
  • mohr-circle رسم دایره موهر
  • Stress-Transformation محاسبه تبدیلات تانسور تنش
  • Stress-Transformation محاسبه تنش ناشی از لنگر خمشی
  • Stress-Transformation کنترل معیار گسیختگی مواد

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه تبدیلات تنش

در این مطلب

گام 9-

 

 

Stress-Transformation-018

 

اینجا برنامه میگه اون دستوری که داده بودی ‏یعنی گفته بودی که زاویه تنش های اصلی و ‏مقادیر تنش اصلی رو برام پیدا کن رو برات ‏انجام داده. حالا بازم میخوای با همین اطلاعاتی ‏که دادی موارد دیگه هم برات پیدا کنه؟ میگه ‏که اگه میخوای عدد 1 رو وارد کن و اگه هم ‏کارت تموم شده عدد 0 رو وارد کن. (حالا اگه ‏سادیسم داری یه عدد دیگه وارد کن ببین برنامه ‏چی بهت میگه!) چون ما هنوز کارمون با این ‏برنامه تموم نشده عدد 1 رو وارد میکنیم.‏

 گام 10-

Stress-Transformation-019

باز بر میگردیم به گام 4 و این بار متناسب با ‏مسئله عدد 3 رو وارد میکنیم.‏

 گام 11- 

Stress-Transformation-020

نشان دهنده فرمول محاسبه است (در صورت ‏نیاز می توان وارد برگه امتحانی نمود).‏

 گام 12-

Stress-Transformation-021

دقت شود که علامت منفی نشان دهنده حرکت ‏ساعتگرد.‏

 گام 13-

Stress-Transformation-022

گام 14-

Stress-Transformation-023

خوب جواب مسئله در اومد و جواب قسمت ج ‏هم به این صورت در میاد.‏

Stress-Transformation-024

گام 15-

Stress-Transformation-025

خوب اگه امتحان بود که عدد 0 رو وارد ‏میکنیم و میریم سراغ مسئله بعد ولی اینجا برای ‏اینکه قابلیت گزینه 1 برنامه رو هم نشون بدیم ‏توی فیلد مقدار 1 رو وارد میکنیم.‏

Stress-Transformation-018