• strenght-of-materials مقاومت مصالح
  • mohr-circle رسم دایره موهر
  • Stress-Transformation محاسبه تبدیلات تانسور تنش
  • Stress-Transformation محاسبه تنش ناشی از لنگر خمشی
  • Stress-Transformation کنترل معیار گسیختگی مواد

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه دایره موهر تبدیلات تنش

در این مطلب

خوب حالا برای اینکه در حالت 3 بعدی در ‏نظرش بگیریم دوباره برنامه رو اجرا میکنیم و ‏میریم جلو:‏

گام 13-

Mohr-Circle-005

اگه تنش افقی کششی بود عدد رو مثبت و اگه ‏فشاری بود منفی وارد میکنیم.‏

 گام 14- 

Mohr-Circle-006

اگه تنش قائم کششی بود عدد رو مثبت و اگه ‏فشاری بود منفی وارد میکنیم.‏

گام 15-

Mohr-Circle-008

اینجا ما صفحه سمت راست رو در نظر میگیریم ‏و اگه تنش برشی صفحه راستی رو به پایین بود ‏یعنی اگه میخواست المان رو ساعتگرد ‏بچرخونه، مقدارش رو مثبت وارد میکنیم و اگه ‏برعکس بود منفی وارد میکنیم. معمولا توی ‏رسم دایره مور ساعتگردی رو مثبت در نظر ‏میگیرن. اگه یادتون باشه ما این قراردادمون ‏برای استفاده از روش محاسبه فرمولی فرق ‏داشت. به این دقت کنی.‏

گام 16-

Mohr-Circle-025

این بار عدد 3 رو وارد میکنیم.‏

گام 17-

Mohr-Circle-026

خب اول باید دایره حالت دو بعدی کشیده بشه ‏بعد رفت سراغ سه بعدی دیگه. اینجا بهت ‏فرمول محاسبه مختصات مرکز دایره در حالت ‏دو بعدی رو میده که همون تنش میانگین در ‏حالت دو بعدی هستش. میتونی توی برگه ‏امتحانی واردش کنی.‏

گام 18-

Mohr-Circle-012

مقدارش رو برات حساب میکنه و میده.‏

گام 19-

Mohr-Circle-013

گام 20-

Mohr-Circle-014

گام 21-

Mohr-Circle-016

گام 22-

Mohr-Circle-017

گام 23- 

Mohr-Circle-019

گام 24- 

Mohr-Circle-020

 گام 25-

Mohr-Circle-027

خب اینجا برنامه تشخیص میده اوضاع از چه ‏قراره. بهت میگه شعاع دایره بزرگه که باید ‏بکشی که همون مقدار تنش برشی ماکزیممه ‏اینطوریه. یعنی ‏σp1‎‏ رو که بهت داده بود. اگه ‏تقسیم به 2 کنیش میشه شعاع دایره بزرگه.‏

 گام 26-

Mohr-Circle-028

اینم مقدارش.‏

Mohr-Circle-029

گام 27-

Mohr-Circle-030

اینجا بهت میگه چطوری رسمش کنی. میگه یه ‏دایره باید بکشی که اولش مبدا مختصات باشه و ‏آخرش هم ‏σp1‎‏ قبل باشه.‏

گام 28-

Mohr-Circle-031

اینجا بهت میگه چطوری دایره بعدی رو رسم ‏کنی. میگه یه دایره باید بکشی که اولش مبدا ‏مختصات باشه و آخرش هم ‏σp2‎‏ قبل باشه.اگه ‏پسر (دختر) خوبی بوده باشی و حرفای برنامه رو ‏انجام داده باشی باید شکلی که در آوردی ‏اینجوری باشه:

Mohr-Circle-032

 

سایر حالات ممکن رو هم تشخیص میده و بهت ‏میگه چطو رسمشون کنی. راستش اول ‏میخواستم برنامش رو طوری بنویسم که خودش ‏رسم کنه دایره رو، ولی یادم میاد اون موقع ‏نزدیک امتحانا بود و وقتم رو زیاد روی این ‏نذاشتم. حالا اگه قسمت بشه بعدا تکمیلش ‏میکنم.‏

 

Mohr-Circle-021

 

کل آموزش این برنامه را میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید:

 

موفق باشی

مثال : فرکانس های زاویه ای طبیعی و بردار شکل مود را برای سازه زیر بیابید .