• بارگذاری ساختمان بارگذاری
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری فولادی سال 92
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری بتنی سال 92
  • بار مرده بار مرده ساختمان
  • بار زنده کاهش بار زنده ساختمان
  • بار باد بارگذاری باد
  • بار زلزله ساختمان تحلیل استاتیکی معادل زلزله
  • توزیع بار زلزله توزیع بار زلزله
  • لنگر پیچشی بار زلزله لنگر پیچشی زلزله

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه محاسبه کاهش بار زنده ساختمان مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

در این مطلب

سوال 2 آزمون نظام مهندسی – رشته عمران – ‏محاسبات – آذر ماه 1384: شکل زیر پلان ‏اسکلت بتن آرمه یک ساختمان مسکونی 5 ‏طبقه را نشان میدهد که دارای دال بتن آرمه دو ‏طرفه است. مقدار کاهش بار زنده برای طرح تیر ‏AB‏ در پایین ترین طبقه عبارت است از ...

 

Live-Load-Reduction-016


‏‏1)‏ ‏9.4% کاهش
‏2)‏ ‏27.1% کاهش
‏3)‏ ‏70.5% کاهش
‏4)‏ کاهش بار زنده برای تیر ‏AB‏ مجاز ‏نیست

 

شما اینجایید: