• civil-engineering-classpad-foundation

  برنامه های درس مهندسی پی سازی

  برنامه های درس مهندسی پی سازی شامل موارد زیر است:

  bulletآنالیز پی به روش ترزاقی
     bulletآنالیز پی به روش مایرهوف
         bulletآنالیز پی به روش هانسن
             bulletطراحی پی به روش هانسن
                 bulletطراحی پی نواری
                     bullet ترکیبات بارگذاری در حالات طرح هندسی و سازه ای
                         bulletیافتن بیشترین و کمترین فشار ناشی از بار در زیر پی
                             bulletطراحی شمع
                                bulletمحاسبه راندمان گروه شمع

 • Terzaghi-Footing-Analysis-001

  برنامه آنالیز پی به روش ترزاقی

  ویژگی های این برنامه:

  bulletآنالیز پی های سطحی مربعی، دایره ای و مستطیلی، نواری و حالت کلی

      bulletدر نظر گرفتن شکست احتمالی خاک

           bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای ترزاقی

   آموزش نحوه استفاده از برنامه آنالیز پی به روش ترزاقی

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • civil-engineering-classpad-foundation

  برنامه آنالیز پی به روش مایرهوف

  ویژگی های این برنامه:

  bulletآنالیز انواع پی های سطحی

      bulletدر نظر گرفتن وجود آب زیر زمینی و سربار سطح زمین

           bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای مایرهوف

   

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • Foundation-Hansen-Analysis-001

  برنامه آنالیز پی به روش هنسن

  ویژگی های این برنامه:

  bulletاز کاملترین برنامه های نوشته شده برای آنالیز انواع پی های سطحی

      bulletدر نظر گرفتن خروج از مرکزیت بار و سربار سطح زمین، زمین شیبدار و ...

           bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای هنسن

   آموزش نحوه استفاده از برنامه آنالیز پی به روش هنسن

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • civil-engineering-classpad-foundation

  برنامه طراحی پی به روش هنسن

  ویژگی های این برنامه:

  bulletاز کاملترین برنامه های نوشته شده برای طراحی انواع پی های سطحی

      bulletدر نظر گرفتن خروج از مرکزیت بار و سربار سطح زمین، زمین شیبدار و ...

           bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای هنسن

   

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • civil-engineering-classpad-foundation

  برنامه یافتن بیشترین و کمترین تنش بارگذاری در زیر پی

  ویژگی های این برنامه:

  bulletتعیین وضعیت تنش و فشار خاک در زیر پی

      bulletارائه فرمول محاسبه در حین انجام محاسبات

           bulletارائه گام به گام مراحل حل با ذکر جزئیات

   

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • foundation-Book مهندسی پی سازی
 • foundation-icon آنالیز پی به روش ترزاقی
 • foundation-icon آنالیز پی به روش مایرهوف
 • foundation-icon آنالیز پی به روش هنسن
 • foundation-icon طراحی پی به روش هنسن
 • foundation-icon طراحی پی نواری
 • foundation-stress q max, q min
 • pile طراحی شمع

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه تحلیل پی به روش ترزاقی

در این مطلب

 

سوال 60 آزمون نظام مهندسی – رشته ‏عمران – ‏محاسبات – اسفند ماه 1391: ‏یک شالوده مستطیلی سطحی به عرض ‏B‏ و طول ‏L=2.5B‏ روی یک خاک ‏غیر چسبنده و زاویه اصطکاک داخلی ‏φ‏ قرار دارد و دارای ظرفیت باربری ‏نهایی ‏Pu‏ است. چنانچه عرض پی ‏مستطیلی دو برابر شود (‏B'=2B‏) ولی ‏طول آن ثابت بماند (‏L'=L‏)، ظرفیت ‏باربری نهایی (‏P'u‏) به کدامیک از ‏مقادیر زیر نزدیکتر است؟

Terzaghi-Footing-Analysis-109

 

 

حل سوال 60 آزمون نظام مهندسی – رشته ‏عمران – ‏محاسبات – اسفند ماه 1391: آنالیز پی مستطیلی با استفاده از برنامه ماشین حساب

در این مسائل برای استفاده از برنامه باید یه ‏فرض ثابت رو برای هر دو حالت در نظر گرفت ‏و مقدار ظرفیت باربری رو بدست آورد و ‏جوابها رو با هم مقایسه کرد و جواب رو ‏مشخص کرد.‏

‏1-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-047

‎ ‎صفحه انتخاب نوع پی. انتخاب پی مستطیلی.‏

‏2-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-110

فرض میکنیم عرض پی 1 متر باشه.‏

‏3-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-111

وقتی عرض 1 متر باشه طول هم میشه 2.5 متر.‏

‏4-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-112

فرض میکنیم آب توی عمق 100 متری باشه.‏

‏5-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-113

سوال گفته روی یک خاک قرار داره.‏

‏6-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-114

فرض میکنیم سرباری نداریم.‏

‏7-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-115

فرض میکنیم ضریبمون 1 باشه.‏

‏8-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-116

گفته خاک غیر چسبنده.‏

‏9-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-117

‎10-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-118

‎ ‎فرض میکنیم وزن مخصوص 1 کیلونیوتن در ‏متر مکعب باشه. (فرضه لازم نیست واقعی باشه)‏

‏11-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-119

فرض میکنیم ضریبمون 1 باشه.‏

‏12-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-120

برنامه ظرفیت باربری پی رو اون پایین بهت میده. ‏اما برای اینکه ظرفیت مجاز باربری رو بدست ‏بیاری باید این مقدار رو به ضریب اطمینان که ‏معمولا 3 هستش تقسیم کنیم. ولی ما توی این ‏سوال فرض میکنیم 1 باشه. کی به کیه؟ (اینکه ‏همش یک میگیرم برای اینه که راحته و زود ‏میتونم وارد ماشین حساب کنم تا وقت کمتری ‏ازم تلف بشه!).‏

‏13-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-121

اون پایین ظرفیت باربری مجاز پی رو بهت میده ‏و مساحت پی رو هم حساب میکنه تا نیروی ‏باربری پی و بار مجاز رو هم برات حساب کنه.‏

‏14-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-122

‎ ‎اینجا هم جواب نهایی رو از برنامه میگیری یعنی ‏هم ظرفیت باربری نهایی و هم ظرفیت باربری ‏مجاز رو برات حساب میکنه. ما برامون ‏Pu‏ ‏مهمه که شده 1.‏

حالا کافیه یه بار دیگه برنامه رو با همین ‏فرضیات اجرا کنیم ولی فقط عرض پی رو بدیم ‏‏2 و جوابای آخر رو با هم مقایسه کنیم. من ‏دیگه این مراحل رو تکرار نمیکنم ولی شما ‏انجام بدین. وقتی با عرض 2 و طول 2.5 متر ‏دوباره برنامه رو با همین فرضیات ران کنیم ‏جواب نهایی میشه:‏

Terzaghi-Footing-Analysis-123

حالا کافیه جوابها رو با هم مقایسه کنیم که میشه ‏گزینه 3.‏

 

موفق باشی.‏

مثال : فرکانس های زاویه ای طبیعی و بردار شکل مود را برای سازه زیر بیابید .