• civil-engineering-classpad-foundation

  برنامه های درس مهندسی پی سازی

  برنامه های درس مهندسی پی سازی شامل موارد زیر است:

  bulletآنالیز پی به روش ترزاقی
     bulletآنالیز پی به روش مایرهوف
         bulletآنالیز پی به روش هانسن
             bulletطراحی پی به روش هانسن
                 bulletطراحی پی نواری
                     bullet ترکیبات بارگذاری در حالات طرح هندسی و سازه ای
                         bulletیافتن بیشترین و کمترین فشار ناشی از بار در زیر پی
                             bulletطراحی شمع
                                bulletمحاسبه راندمان گروه شمع

 • Terzaghi-Footing-Analysis-001

  برنامه آنالیز پی به روش ترزاقی

  ویژگی های این برنامه:

  bulletآنالیز پی های سطحی مربعی، دایره ای و مستطیلی، نواری و حالت کلی

      bulletدر نظر گرفتن شکست احتمالی خاک

           bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای ترزاقی

   آموزش نحوه استفاده از برنامه آنالیز پی به روش ترزاقی

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • civil-engineering-classpad-foundation

  برنامه آنالیز پی به روش مایرهوف

  ویژگی های این برنامه:

  bulletآنالیز انواع پی های سطحی

      bulletدر نظر گرفتن وجود آب زیر زمینی و سربار سطح زمین

           bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای مایرهوف

   

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • Foundation-Hansen-Analysis-001

  برنامه آنالیز پی به روش هنسن

  ویژگی های این برنامه:

  bulletاز کاملترین برنامه های نوشته شده برای آنالیز انواع پی های سطحی

      bulletدر نظر گرفتن خروج از مرکزیت بار و سربار سطح زمین، زمین شیبدار و ...

           bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای هنسن

   آموزش نحوه استفاده از برنامه آنالیز پی به روش هنسن

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • civil-engineering-classpad-foundation

  برنامه طراحی پی به روش هنسن

  ویژگی های این برنامه:

  bulletاز کاملترین برنامه های نوشته شده برای طراحی انواع پی های سطحی

      bulletدر نظر گرفتن خروج از مرکزیت بار و سربار سطح زمین، زمین شیبدار و ...

           bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای هنسن

   

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • civil-engineering-classpad-foundation

  برنامه یافتن بیشترین و کمترین تنش بارگذاری در زیر پی

  ویژگی های این برنامه:

  bulletتعیین وضعیت تنش و فشار خاک در زیر پی

      bulletارائه فرمول محاسبه در حین انجام محاسبات

           bulletارائه گام به گام مراحل حل با ذکر جزئیات

   

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • foundation-Book مهندسی پی سازی
 • foundation-icon آنالیز پی به روش ترزاقی
 • foundation-icon آنالیز پی به روش مایرهوف
 • foundation-icon آنالیز پی به روش هنسن
 • foundation-icon طراحی پی به روش هنسن
 • foundation-icon طراحی پی نواری
 • foundation-stress q max, q min
 • pile طراحی شمع

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه تحلیل پی به روش ترزاقی

در این مطلب

 مسئله: پی نواری به عرض 1 متر در ‏عمق 1.5 متری خاک با شرایط زیر ‏قرار دارد. اگر تراز آب زیر زمینی در ‏عمق 2 متری سطح زمین قرار داشته ‏باشد. ظرفیت باربری این پی را محاسبه ‏نمایید.‏

γ=18 kN/m3, γsat=19 kN/m3, ‎φ=25˚, c=10 kPa‎

Terzaghi-Footing-Analysis-072

 

 

پاسخ مسئله آنالیز پی نواری و محاسبه ظرفیت باربری پی به روش ترزاقی در شرایط حضور آب زیر زمینی با استفاده از برنامه ماشین حساب

‏1-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-073

‎ ‎صفحه انتخاب نوع پی. انتخاب پی نواری.‏

‏2-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-074

برنامه ضمن اینکه از ما عرض پی رو میگیره به ‏ما فرمول محاسبه ظرفیت باربری نهایی پی ‏نواری رو اون پایین به ما میده تا بدونی داری ‏چی کار میکنی و چه پارامتری رو ازت میخواد.‏

‏3-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-075

برنامه از ما عمق سفره آب زیرزمینی رو میگیره.‏

‏4-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-076

برنامه فاصله سطح زمین تا کف پی رو میخواد.‏

‏5-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-077

در اینجا برنامه از ما تنش معادل سربار رو ‏میگیره. توی فرمول میتونی ببینی الان چه ‏مقداری رو داره ازت میگیره. اگه سوال این ‏مقدار رو داده بود که وارد میکنی. اما اگه نداده ‏بود به برنامه میگی تا برات حسابش کنه.‏

‏6-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-078

برنامه تشخیص میده که تراز آب زیر زمینی ‏اونقدر پایین هست که روی سربار تاثیری ‏نگذاره. برای همین ازت چگالی خاک بالای ‏کف پی رو میخواد.‏

‏7-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-079

اینجا هم برات مقدار فشار معادل سربار رو ‏حساب میکنه و بهت میده.‏

‏8-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-080

در این مثال میریم از روی نمودار قرائت ‏میکنیم.‏

‏9-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-081

اینجا هم چسبندگی خاک رو به برنامه میدیم.‏

‏10-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-082

‎ ‎در این مثال میریم از روی نمودار قرائت ‏میکنیم.‏

‏11-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-083

برنامه تشخیص میده که سطح آب روی وزن ‏مخصوص مؤثر زیر پی اثرگذار هست و ازت ‏میخواد که وزن متوسط مخصوص خاک زیر ‏پی رو برنامه بدی. اون پایین فرمول محاسبه وزن ‏مخصوص یک نوع خاک و همون خاک در ‏حالت اشباع رو برات نوشته. از اونجایی که ‏ممکنه چندین لایه خاک داشته باشیم زیر پی که ‏داخل گوه صلب قرار بگیرن و چون برنامه ‏نویسی برای در نظر گرفتن همه این موارد ‏طولانی میشد، من اینجا به کاربر گفتم که وزن ‏مخصوص متوسط رو خودش حساب کنه و بده ‏که میشه همینجا توی خود برنامه حسابش کرد ‏که اینجوری میشه.‏

Terzaghi-Footing-Analysis-084

Terzaghi-Footing-Analysis-085

Terzaghi-Footing-Analysis-086

‏12-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-087

 توضیحات بیشتر رو توی اولین مثال ببین ولی ‏اینجا ما از روی نمودار قرائت میکنیم.‏

‏13-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-088

 برنامه ظرفیت باربری پی رو اون پایین بهت میده. ‏اما برای اینکه ظرفیت مجاز باربری رو بدست ‏بیاری باید این مقدار رو به ضریب اطمینان که ‏معمولا 3 هستش تقسیم کنیم. خلاصه ضریب ‏اطمینان رو به برنامه میدیم.‏

‏14-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-089

اون پایین ظرفیت باربری مجاز پی رو بهت میده ‏و مساحت پی در هر متر پی نواری رو هم ‏حساب میکنه تا نیروی باربری پی و بار مجاز رو ‏هم برات حساب کنه.‏

‏15-‏

Terzaghi-Footing-Analysis-090
اینجا هم جواب نهایی رو از برنامه میگیری یعنی ‏هم ظرفیت باربری نهایی و هم ظرفیت باربری ‏مجاز رو برات حساب میکنه.‏

 

موفق باشی.‏

‎ ‎