• civil-engineering-classpad-foundation

  برنامه های درس مهندسی پی سازی

  برنامه های درس مهندسی پی سازی شامل موارد زیر است:

  bulletآنالیز پی به روش ترزاقی
     bulletآنالیز پی به روش مایرهوف
         bulletآنالیز پی به روش هانسن
             bulletطراحی پی به روش هانسن
                 bulletطراحی پی نواری
                     bullet ترکیبات بارگذاری در حالات طرح هندسی و سازه ای
                         bulletیافتن بیشترین و کمترین فشار ناشی از بار در زیر پی
                             bulletطراحی شمع
                                bulletمحاسبه راندمان گروه شمع

 • Terzaghi-Footing-Analysis-001

  برنامه آنالیز پی به روش ترزاقی

  ویژگی های این برنامه:

  bulletآنالیز پی های سطحی مربعی، دایره ای و مستطیلی، نواری و حالت کلی

      bulletدر نظر گرفتن شکست احتمالی خاک

           bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای ترزاقی

   آموزش نحوه استفاده از برنامه آنالیز پی به روش ترزاقی

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • civil-engineering-classpad-foundation

  برنامه آنالیز پی به روش مایرهوف

  ویژگی های این برنامه:

  bulletآنالیز انواع پی های سطحی

      bulletدر نظر گرفتن وجود آب زیر زمینی و سربار سطح زمین

           bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای مایرهوف

   

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • Foundation-Hansen-Analysis-001

  برنامه آنالیز پی به روش هنسن

  ویژگی های این برنامه:

  bulletاز کاملترین برنامه های نوشته شده برای آنالیز انواع پی های سطحی

      bulletدر نظر گرفتن خروج از مرکزیت بار و سربار سطح زمین، زمین شیبدار و ...

           bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای هنسن

   آموزش نحوه استفاده از برنامه آنالیز پی به روش هنسن

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • civil-engineering-classpad-foundation

  برنامه طراحی پی به روش هنسن

  ویژگی های این برنامه:

  bulletاز کاملترین برنامه های نوشته شده برای طراحی انواع پی های سطحی

      bulletدر نظر گرفتن خروج از مرکزیت بار و سربار سطح زمین، زمین شیبدار و ...

           bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای هنسن

   

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • civil-engineering-classpad-foundation

  برنامه یافتن بیشترین و کمترین تنش بارگذاری در زیر پی

  ویژگی های این برنامه:

  bulletتعیین وضعیت تنش و فشار خاک در زیر پی

      bulletارائه فرمول محاسبه در حین انجام محاسبات

           bulletارائه گام به گام مراحل حل با ذکر جزئیات

   

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • foundation-Book مهندسی پی سازی
 • foundation-icon آنالیز پی به روش ترزاقی
 • foundation-icon آنالیز پی به روش مایرهوف
 • foundation-icon آنالیز پی به روش هنسن
 • foundation-icon طراحی پی به روش هنسن
 • foundation-icon طراحی پی نواری
 • foundation-stress q max, q min
 • pile طراحی شمع

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه آنالیز پی به روش هنسن

در این مطلب

گام 38-

Foundation-Hansen-Analysis-047

 اینجا بهت میگه اگه ‏Nq‏ رو داری که بده. توی ‏امتحانا معمولا یه جدول برای ضرایب بهت ‏میدن ولی اگه ندادن و باید خودت حساب ‏میکردی هیچ غصه نخور. خود برنامه همه کارا ‏رو برات میکنه. ما اینجا میگیم برامون حسابش ‏کنه.‏

گام 39-

Foundation-Hansen-Analysis-048

 هم فرمول رو بهت میده و هم برات حسابش ‏میکنه.‏

گام 40-

Foundation-Hansen-Analysis-049

اینم مثل قبلی برات میتونه حساب کنه.‏

 گام 41-

Foundation-Hansen-Analysis-050

هم فرمول رو بهت میده و هم برات حسابش ‏میکنه.‏

 گام 42- 

Foundation-Hansen-Analysis-051

اینم مثل قبلی برات میتونه حساب کنه.‏

گام 43-

Foundation-Hansen-Analysis-052

هم فرمول رو بهت میده و هم برات حسابش ‏میکنه.‏

گام 44-

Foundation-Hansen-Analysis-053

خودش برات نصبت عمق به عرض رو حساب ‏مکنه.‏

گام 45-

Foundation-Hansen-Analysis-054

اینجا بهت میگه چون زاویه اصطکاک داری ‏پس β میشه این مقدار.‏

گام 46-

Foundation-Hansen-Analysis-055

اینم که برات حساب میکنه.‏

 گام 47-

Foundation-Hansen-Analysis-056

فرمولو بهت میده.‏

گام 48-

Foundation-Hansen-Analysis-057

مقدارش رو برات حساب میکنه.‏

گام 49-

Foundation-Hansen-Analysis-058

خودش گفته دیگه.‏

گام 50-

Foundation-Hansen-Analysis-059

 گام 51-

Foundation-Hansen-Analysis-060

گام 52- 

Foundation-Hansen-Analysis-061

گام 53-

Foundation-Hansen-Analysis-062