• آزمون نظام مهندسی ساختمان آزمون نظام مهندسی عمران
  • Image 02 فروش ماشین حساب
  • Image 03 کلاسهای آموزشی
  • Image 04 خدمات نرم افزاری
  • civil-engineering مهندسی عمران

سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 1392 قابل حل توسط برنامه های ماشین حساب

در این مطلب

جلسه آزمون نظام مهندسی

(این مطلب به مرور زمان تکمیل خواهد شد)

آنچه در ادامه خواهد آمد، برخی سوالاتی است که در آزمون نظام مهندسی عمران آذر ماه سال ‏‏1392 آمده و به راحتی به کمک برنامه های محاسباتی شرکت ایران ماشین حساب قابل حل کردن ‏بوده‌اند و بازخورد مناسبی از طرف کاربران این برنامه ها گرفته شده است. روش کامل حل این مسائل ‏در قسمت آموزشی مربوط به هر برنامه آمده است. در این مطلب لیست سوالات و لینک آموزشی ‏مربوطه آمده است. خواهشمند است برای مشاهده روش حل مسائل به کمک برنامه های ماشین ‏حساب به مطالب آموزشی مربوط به هر برنامه مراجعه نمایید.‏

سوالات آزمون نظام مهندسی عمران – نظارت – آذر ماه سال 1392‏

Nezarat92

 

سوالات بارگذاری محاسباتی امسال مربوط به بار مرده بود که در زیر مشاهده میکنید.

 


 

سوال 14 آزمون نظام مهندسی – رشته عمران – ‏نظارت – آذر ماه 1392: وزن کل یک دیوار ‏آجری با آجر فشاری و ملات ماسه آهک به ‏طول 5 متر، ارتفاع 3 متر و ضخامت 20 ‏سانتی‌متر به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر ‏است؟‏

1)‏ ‎55 kN‎
‏2)‏ ‎105 kN‎
‏3)‏ ‎155 kN‎
‏4)‏ ‎205 kN‎

 

پاسخ تشریحی سوال 14 آزمون نظام مهندسی – رشته عمران – ‏نظارت – آذر ماه 1392 مربوط به درس بارگذاری را در آموزش مربوط به برنامه محاسبات بار مرده مشاهده کنید.

 


 

سوال 16 آزمون نظام مهندسی – رشته عمران – ‏نظارت – آذر ماه 1392: در زمان یک ‏ساختمان چند طبقه این محدودیت باید رعایت ‏شود که وزن مصالح انبار شده موقت نباید از ‏‏600 دکانیوتن بر متر مربع بیشتر باشد. در این ‏صورت حداکثر ارتفاع مجاز چینش آجرهای ‏سفال بر روی هم (بدون ملات) به کدامیک از ‏مقادیر زیر نزدیکتر است؟

1)‏ ‎45 cm‎
‏2)‏ ‎35 cm‎
‏3)‏ ‎100 cm‎
‏4)‏ ‎60 cm

 

 پاسخ تشریحی سوال 16 آزمون نظام مهندسی – رشته عمران – ‏نظارت – آذر ماه 1392 مربوط به درس بارگذاری را در آموزش مربوط به برنامه محاسبات بار مرده مشاهده کنید. 


 

 سوال محاسباتی سازه های بتنی امسال از ترکیب دو مسئله بود که اول باید مقاومت مورد نیاز رو از روی یه جدول بدست میاوردی و بعدش مقاومت رو تبدیل میکردی به نمونه مکعبی که سوال زیر بود:

 


 

سوال 26 آزمون نظام مهندسی – رشته ‏عمران – نظارت – آذر ماه 1392: در ‏یک کارگاه ساختمانی که قرار است ‏شروع به کار کند، مصالح بتن انتخاب ‏شده و طرح اختلاط بتن در دست تهیه ‏است. بتن طرح از رده ‏C25‎‏ در نظر ‏گرفته شده است. طرح اولیه مخلوط ‏بتن میباید حدودا چه مقاومتی بر روی ‏نمونه‌های مکعبی 200 میلی متری داشته ‏باشد؟ هیچ سابقه ای از بتن سازی در ‏کارگاه در دست نیست.‏


‏1.‏ ‎25 MPa
‏2.‏ ‎30 MPa
‏3.‏ ‎35 MPa‎
‏4.‏ ‎40 Mpa

 

پاسخ تشریحی سوال 26 آزمون نظام مهندسی – رشته عمران – ‏نظارت – آذر ماه 1392 مربوط به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان را در آموزش مربوط به برنامه تبدیلات نمونه های بتنی مشاهده کنید.


 

 سوالات محاسباتی تحلیل سازه های امسال 2 سوال مربوط به دیاگرام لنگر تیرها بود که هر دو سوال رو میشد به راحتی به کمک برنامه تحلیل تیر شرکت ایران ماشین حساب حل کرد. سولات تحلیل آزمون امسال رو در زیر میبینین:

 


 

سوال 57 آزمون نظام مهندسی – رشته عمران – ‏نظارت – آذر ماه 1392: به ازی کدامیک از ‏مقادیر ‏P1‎‏ لنگر در وسط تیر (زیر بار متمرکز ‏P‏) ‏برابر صفر است؟

Beam-Analysis-205

Beam-Analysis-206

 

پاسخ تشریحی سوال 57 آزمون نظام مهندسی – رشته عمران – ‏نظارت – آذر ماه 1392 مربوط به درس تحلیل سازه ها را در آموزش مربوط به برنامه تحلیل تیرهای معین و نامعین مشاهده کنید.


 

سوال 58 آزمون نظام مهندسی – رشته عمران – ‏نظارت – آذر ماه 1392: به ازی کدامیک از ‏روابط زیر لنگر خمشی حداکثر تیرهای نشان ‏داده شده در شکل زیر با هم برابر هستند؟

Beam-Analysis-215

 

Beam-Analysis-216

Beam-Analysis-217

 

پاسخ تشریحی سوال 58 آزمون نظام مهندسی – رشته عمران – ‏نظارت – آذر ماه 1392 مربوط به درس تحلیل سازه ها را در آموزش مربوط به برنامه تحلیل تیرهای معین و نامعین مشاهده کنید.


 

شما اینجایید: