• Statics استاتیک
  • centroid-icon مرکز سطح مقاطع مرکب
  • Moment-of-Inertia ممان اینرسی مقاطع مرکب
  • Truss-Analysis آنالیز تیرهای متداول
  • Truss-Analysis آنالیز خرپا

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه محاسبه ممان اینرسی مقاطع مرکب‏

در این مطلب

گام 1- 

Section-Moment-of-Inertia-044

گام 2-

Section-Moment-of-Inertia-045

اون پایین هم فرمولش رو نوشته که توی برگه ‏بنویسی.‏

گام 3-

Section-Moment-of-Inertia-046

 گام 4-

Section-Moment-of-Inertia-47

یادت باشه ارتفاع خود جان رو میخواد. نری ‏یدفه ارتفاع کل مقطع رو بهش بدی!‏

گام 5-

Section-Moment-of-Inertia-047

گام 6-

Section-Moment-of-Inertia-048

به همین راحتی محاسبه شد.

 

Section-Moment-of-Inertia-049

 

 حالا برای تمرین از ‏روش مقاطع مرکب مستطیلی هم محاسبش کن ‏ببین به همین جواب میرسی؟

 

موفق باشی