• بارگذاری ساختمان بارگذاری
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری فولادی سال 92
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری بتنی سال 92
  • بار مرده بار مرده ساختمان
  • بار زنده کاهش بار زنده ساختمان
  • بار باد بارگذاری باد
  • بار زلزله ساختمان تحلیل استاتیکی معادل زلزله
  • توزیع بار زلزله توزیع بار زلزله
  • لنگر پیچشی بار زلزله لنگر پیچشی زلزله

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه محاسبه بارهای ناشی از اثر باد بر ساختمان مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

در این مطلب

سوال 47 آزمون نظام مهندسی – رشته عمران – ‏محاسبات – اسفند ماه 1391: برای طراحی ‏لاپه‌های بام با شیب 25 درجه و با ارتفاع کل ‏کمتر از 6 متر واقع در داخل شهر کرج، مقدار ‏مکش ناشی از باد بر حسب دکا نیوتن بر متر ‏مربع، در نواحی غیر پیرامونی بام به کدامیک از ‏مقادیر زیر نزدیکتر است؟

 

‏1)‏ ‎80‎
‏2)‏ ‎112‎
‏3)‏ ‎64‎
‏4)‏ ‎96‎

 

شما اینجایید: