• بارگذاری ساختمان بارگذاری
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری فولادی سال 92
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری بتنی سال 92
  • بار مرده بار مرده ساختمان
  • بار زنده کاهش بار زنده ساختمان
  • بار باد بارگذاری باد
  • بار زلزله ساختمان تحلیل استاتیکی معادل زلزله
  • توزیع بار زلزله توزیع بار زلزله
  • لنگر پیچشی بار زلزله لنگر پیچشی زلزله

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه محاسبه بارهای ناشی از اثر باد بر ساختمان مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

در این مطلب

سوال 7 آزمون نظام مهندسی – رشته عمران – ‏محاسبات – آذر ماه 1390: برای ساختمان شیب ‏دار شکل زیر که در اطراف شهر گرگان واقع ‏شده است و در محوطه باز نسبتا عاری از ‏ساختمان های اطراف ساخته میشود و طول آن ‏‏60 متر است، کل مولفه افقی نیروی باد برای این ‏ساختمان به طور محافظه کارانه به کدامیک از ‏مقادیر زیر نزدیکتر است؟

 

 

wind-load-031

‏1)‏ ‎803.3 kN‎
‏2)‏ ‎632.8 kN‎
‏3)‏ ‎448.5 kN‎
‏4)‏ ‎1102.1 kN‎

شما اینجایید: