• بارگذاری ساختمان بارگذاری
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری فولادی سال 92
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری بتنی سال 92
  • بار مرده بار مرده ساختمان
  • بار زنده کاهش بار زنده ساختمان
  • بار باد بارگذاری باد
  • بار زلزله ساختمان تحلیل استاتیکی معادل زلزله
  • توزیع بار زلزله توزیع بار زلزله
  • لنگر پیچشی بار زلزله لنگر پیچشی زلزله

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه محاسبه بارهای ناشی از اثر باد بر ساختمان مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

در این مطلب

تمرین: سوال 2 آزمون نظام مهندسی – رشته ‏عمران – محاسبات – اسفند ماه 1389: تابلو زیر ‏در شهر تهران در یک منطقه شهری قرار دارد. ‏مقدار لنگر خمشی (‏M‏) و لنگر پیچشی (‏T‏) در ‏تراز شالوده (بر حسب ‏kN.m‏) به کدامیک از ‏مقادیر زیر نزدیکتر است؟

 

 

wind-load-030

‏1)‏ T=30 M=84‎
‏2)‏ T=60 M=84‎
‏3)‏ T=30 M=72‎
‏4)‏ T=60 M=72‎

این مسئله هم به راحتی مانند روش مسئله قبل ‏حل میشه و جواب گزینه 1 بدست میاد.‏

تمرین: سوال 39 آزمون نظام مهندسی – رشته ‏عمران – نظارت – اسفند ماه 1391: فشار وارده ‏از باد بر روی هر متر مربع تابلو تبلیغاتی بدون ‏سطح باز در کنار جاده در ناحیه خارج از شهر ‏یزد با ارتفاع 8 متر از سطح زمین بر حسب ‏دکانیوتن حدودا چقدر است؟
‏1)‏ ‎180‎
‏2)‏ ‎120‎
‏3)‏ ‎145‎
‏4)‏ ‎225‎

این مسئله هم به راحتی مانند روش مسئله قبل ‏حل میشه و جواب گزینه 1 بدست میاد.‏

 

شما اینجایید: