• بارگذاری ساختمان بارگذاری
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری فولادی سال 92
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری بتنی سال 92
  • بار مرده بار مرده ساختمان
  • بار زنده کاهش بار زنده ساختمان
  • بار باد بارگذاری باد
  • بار زلزله ساختمان تحلیل استاتیکی معادل زلزله
  • توزیع بار زلزله توزیع بار زلزله
  • لنگر پیچشی بار زلزله لنگر پیچشی زلزله

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه محاسبه بارهای ناشی از اثر باد بر ساختمان مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

در این مطلب

سوال 4 آزمون نظام مهندسی – رشته عمران – ‏محاسبات – خرداد ماه 1389: تابلو شکل زیر ‏که در اطراف شهر زنجان واقع شده است، ‏دارای یک قسمت خالی به شعاع نیم متر و در ‏مرکز آن میباشد که در محوطه نسبتا عاری از ‏ساختمانهای اطراف ساخته میشود. لنگر خمشی ‏ناشی از اثر باد در نقطه ‏A‏ به کدامیک از ارقام ‏زیر نزدیکتر است؟

 

 

wind-load-020


‏1)‏ ‏1.35 تن - متر
‏2)‏ ‏4.82 تن - متر
‏3)‏ ‏5.43 تن - متر
‏4)‏ ‏6.83 تن - متر

 

شما اینجایید: