• بارگذاری ساختمان بارگذاری
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری فولادی سال 92
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری بتنی سال 92
  • بار مرده بار مرده ساختمان
  • بار زنده کاهش بار زنده ساختمان
  • بار باد بارگذاری باد
  • بار زلزله ساختمان تحلیل استاتیکی معادل زلزله
  • توزیع بار زلزله توزیع بار زلزله
  • لنگر پیچشی بار زلزله لنگر پیچشی زلزله

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه محاسبه بارهای ناشی از اثر باد بر ساختمان مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

در این مطلب

سوال 2 آزمون نظام مهندسی – رشته عمران – ‏محاسبات – آذر ماه 1392: در سازه نشان داده ‏شده توزیع نیروی باد روی دیوار پشت به باد بر ‏حسب دکانیوتن بر متر مربع مطابق کدامیک از ‏گزینه های زیر است؟ سازه در داخل شهر ‏کاشان میباشد.‏

Wind-Load-050

Wind-Load-051

 

 

پاسخ سوال 2 آزمون نظام مهندسی – رشته عمران – ‏محاسبات – آذر ماه 1392: توزیع بار باد روی دیوار پشت به باد با استفاده از برنامه ماشین حساب

 

‏1-‏

Wind-Load-052

 توضیحات برنامه

‏2-‏

Wind-Load-053

 ارائه فرمول محاسبه بار باد و تعریف پارامترهای ‏فرمول.‏

‏3-‏

Wind-Load-054

 فشار مبنای باد کاشان

‏4-‏

Wind-Load-055

اینجا باید ضریب اثر تغییر سرعت رو به برنامه ‏بدی. اون جدولش هم که پایین صفحه اومده. ‏ولی سوال اینجاس که چه مقداری رو باید ‏برداشت کنیم؟ توی کلاسای آموزشی ‏توضیحش رو دادیم. اینجا باید تراز بام رو در ‏نظر بگیریم.‏

‏5-‏

Wind-Load-056

‏6-‏

Wind-Load-057

همونطور که برنامه راهنمایی کرده میریم از ‏شکل صفحه 41 آیین نامه مبحث ششم مقررات ‏ملی مقدار ‏Cq‏ رو برداشت میکنیم. و چون فقط ‏مکش رو خواسته مقدار 0.5 رو وارد میکنیم.‏

‏7-‏

Wind-Load-058

چون مقدار برای هر متر مربع رو میخوایم.‏

‏8-‏

Wind-Load-059

که میشه گزینه 1. به همین راحتی

 

شما اینجایید: