• steel-structure سازه های فولادی
  • net area of tension member سطح خالص عضو کششی
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری فولادی سال 92

مقاله ها

آموزش برنامه محاسبه سطح خالص مقطع در مقاطع تحت کشش

در این مطلب

خوب اصل آموزش بیان شد. در ادامه مسائل ‏مختلفی رو که میشه با این برنامه محاسبه کرد ‏بیان میشه و احیانا اگه نکته‌ای باقی مونده باشه ‏اونا رو هم میگیم. پس مسائل پیش رو را به ‏عنوان تمرین توسط برنامه حل کنید.‏

سوال آزمون سراسری سال 1382: در ‏شکل زیر قطعه کششی فولادی با مقطع ‏تسمه با ضخامت ‏‎1 cm‎‏ و پهنای ‏‎20 cm‎‏ ‏تحت نیروی محوری کششی ‏T‏ قرار ‏دارد. در صورتی که تنش مجاز با توجه ‏به معیار جاری شدن و معیار گسیختگی ‏به ترتیب برابر ‏‎1400 kg/cm2‎‏ و ‏‎2000 ‎kg/cm2‎‏ باشد، مطلوب است تعیین ‏حداکثر بار محوری کششی مجاز ‏T‏. ‏قطر سوراخها ‏‎20 mm‎‏ است که با ‏استفاده از مته ایجاد شده اند.‏

Net-Area-061

‏1.‏ ‏28 تن
‏2.‏ ‏32 تن
‏3.‏ ‏34.9 تن
‏4.‏ ‏35.6 تن

 

این مسئله دقیقا مانند مثالهای قبله و نکته خاصی ‏نداره. جواب میشه گزینه 1.‏

 

 

سوال آزمون سراسری سال 1382: ‏مقاومت کششی حداکثر (بدون اعمال ‏ضرایب اطمینان) تسمه فولادی شکل ‏زیر را که دو فرورفتگی مثلثی و دو ‏فرورفتگی نیم دایره در لبه های آن ‏ایجاد شده تعیین نمایید. در محاسبات از ‏تمرکز تنش صرف نظر نمایید. تنش ‏جاری شدن فولاد ‏‎4000 kg/cm2‎‏ و ‏تنش نهایی ‏‎6000 kg/cm2‎‏ میباشد.)‏

Net-Area-062

‏1.‏ ‏28.8 تن
‏2.‏ ‏43.2 تن
‏3.‏ ‏48 تن
‏4.‏ ‏64.2 تن

 

نکاتی که توی این مسئله باید در نظر بگیری ‏یکی اینه که توی نیم دایره قطر یک سوراخ رو ‏بدی و توی مثلثی بجای قطر در واقع یک ‏سوراخ درنظر بگیری با قطری به اندازه 2 تا ‏ارتفاع مثلث. ضمن اینکه چون اندازه سوراخها ‏فرق میکنه دیگه نمیتونی بعد اینکه یک بار ‏محاسبه رو انجام دادی به برنامه بگی حالا ‏میخوام یه مسیر دیگه رو بررسی کنم بلکه باید ‏از برنامه خارج بشی و دوباری برنامه رو ران ‏کنی.‏
جواب میشه گزینه 2.‏

 

 

سوال آزمون آزاد سال 1388: با فرض ‏اینکه مسیر بین پیچهای ‏ACE‏ مسیر ‏بحرانی در طراحی ورق تحت کشش ‏باشد، ماکزیمم نیروی کششی قابل ‏انتقال توسط این ورق برابر کدام گزینه ‏است؟ (تنش کششی مجاز ورق ‏‎4000 ‎kg/cm2‎‏ ضخامت ورق ‏‎1cm‎‏ و قطر ‏سوراخها
‎2 cm‎‏ میباشد.)‏

Net-Area-063

‏1.‏ ‏14 تن
‏2.‏ ‏24 تن
‏3.‏ ‏26.3 تن
‏4.‏ ‏16.3 تن

 

نکته‌ای که توی این مسئله هست اینه که ‏زیگزاگها مشابه نیست.‏
جواب میشه گزینه 2.‏

 

 

سوال آزمون سراسری سال 1381: اگر ‏ضخامت ورق ‏A‏ برابر 12 میلیمتر و قطر ‏سوراخها با منظور کردن افزایش ‏‎1.5 ‎mm‏ به خاطر روش سوراخکاری‎ d=20 ‎mm ‎‏ باشد، در این صورت سطح مقطع ‏خالص ورق ‏A‏ در اتصال کششی مطابق ‏شکل چند میلیمتر مربع میباشد؟

Net-Area-064

‏1.‏ ‏3000‏
‏2.‏ ‏3456‏
‏3.‏ ‏3552‏
‏4.‏ ‏3600‏

 

این مسئله نکته خاصی نداره تمرین کن مسیر ‏بحرانی رو سریع پیدا کنی.‏
‏ جواب میشه گزینه2.‏

 

 

سوال آزمون سراسری سال 1379: در ‏تسمه‌ای که تحت اثر کشش قرار دارد ‏سوراخهایی تعبیه شده است. مسیر مقطع ‏مفید (بحرانی)‏‎ ‎‏ کدام است؟

Net-Area-065

 

Net-Area-066

 Net-Area-067

 

 

نکته این مسئله اینه که توی هر مسیری که در ‏نظر میگیری موقع دادن قطر سوراخ، قطر متوسط ‏رو به برنامه بدی.‏
‏ جواب میشه گزینه2.‏

 

 

سوال آزمون سراسری سال 1378: ‏گسیختگی ورق ‏A‏ از کدام مسیر ‏محتملتر است؟ ضخامت ورقA‏ برابر 16 ‏میلیمتر است. قطر سوراخها 30 میلیمتر و ‏از آنها پیچهایی به قطر 27 میلیمتر عبور ‏کرده‌اند.‏

Net-Area-068

Net-Area-069

 

این مسئله نکته خاصی نداره تمرین کن مسیر ‏بحرانی رو سریع پیدا کنی.‏
‏ جواب میشه گزینه2.‏

 

 

سوال نظام مهندسی: یک نبشی L 100×100×12‎‏ تحت تاثیر نیروی ‏کششی قرار دارد. این نبشی در انتها از ‏طریق بال بزرگتر خود و توسط 8 عدد ‏پیچ مطابق شکل به ورق لچکی متصل ‏است. قطر سوراخ پیچها ‏‎25 mm‎‏ است. ‏چنانچه تنش جاری شدن فولاد ‎2400 ‎kg/cm2‎‏ و تنش نهایی آن ‏‎3600 ‎kg/cm2‎‏ باشد، بار کششی مجاز که ‏میتواند به این نبشی اعمال شود برابر ‏است با: ‏‎(Ag=22.7 cm2)‎

Net-Area-070

Net-Area-071

 

نکته این مسئله اونجاس که چون سطح مقطع ‏ناخالص رو خودش داده پس توی برنامه وقتی ‏ازت ‏b‏ رو میخواد شما باید ‏Ag/t‏ رو وارد کنی. ‏ضمنا توی جواب مسئله باید مسئله تاخیر برشی ‏هم لحاظ کنی و ضریب ‏U=0.85‎‏ رو هم ‏لحاظ کنی. توی کلاس راجع بهش توضیح ‏دادیم.‏
‏ جواب میشه گزینه4.‏

 

 

سوال نظام مهندسی: سطح مقطع ‏خالص نبشی زیر را بدست آورید. ‏‏(ضخامت نبشی ‏‎1cm‎، قطر سوراخ ‏‎2cm‎‏ ‏و سطح مقطع نبشی ‏‎30 cm2‎‏ است.)‏

Net-Area-072

 

‏1.‏ ‎22 cm2‎
‏2.‏ ‎25 cm2‎
‏3.‏ ‎27 cm2‎
‏4.‏ ‎26 cm2‎

 

نکته این مسئله اونجاس که چون سطح مقطع ‏ناخالص رو خودش داده پس توی برنامه وقتی ‏ازت ‏b‏ رو میخواد شما باید ‏Ag/t‏ رو وارد کنی. ‏ضمنا توی محاسبه فواصل بین سوراخها در ‏مسیرهای زیگزاگی مسئله کم کردن ضخامت ‏نبشی رو هم در نظر بگیری. توی کلاس ‏آمادگی برای آزمون نظام مهندسی راجع بهش ‏توضیح دادیم.‏
‏ جواب میشه گزینه4.‏

موفق باشی.‏

مثال : فرکانس های زاویه ای طبیعی و بردار شکل مود را برای سازه زیر بیابید .

شما اینجایید: