• concrete-structure سازه های بتنی
 • concrete-structure ادامه سازه های بتنی
 • concrete-structure ادامه سازه های بتنی
 • concrete specimen تبدیلات نتایج نمونه بتنی
 • concrete acceptance تائید مقاومت فشاری بتن
 • loading combinations ترکیبات بارگذاری قبل از 92
 • concrete beam آنالیز تیر الاستیک
 • concrete beam آنالیز تیر الاستوپلاستیک
 • concrete beam تیر مستطیلی بالانس بی فولاد فشاری
 • concrete beam تیر کم فولاد، بی فولاد فشاری
 • concrete beam تیر پر فولاد، بی فولاد فشاری
 • concrete beam حالت متوازن تیر مثلثی
 • concrete beam تیر مستطیلی بالانس با فولاد فشاری
 • concrete beam تیر مستطیلی با فولاد فشاری
 • concrete beam بررسی تیر T شکل
 • concrete beam تیر T شکل بالانس
 • concrete beam تیر T شکل کم فولاد
 • concrete beam تیر پر فولاد، بی فولاد فشاری
 • Load-Combinations-001

  برنامه ترکیبات بارگذاری به روش مقاومت نهایی

  ویژگی های این برنامه:

  bulletمحاسبات ترکیبات باگذاری طبق آیین نامه مبحث نهم سال 1392

      bulletلحاظ کردن بارهای مرده، زنده، زلزله، باد، باران، سیل، یخ، فشار خاک، کرنش حرارتی و ...

           bulletلحاظ کردن حالات مختلف بارگذاری از جمله مثبت و منفی بودن احتمالی بارگذاری ‏

   آموزش نحوه استفاده از برنامه ترکیبات بارگذاری به روش حالت حدی نهایی

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • concrete-structures

  برنامه تعیین مقاومت برشی بتن

  ویژگی های این برنامه:

  bulletیافتن مقاومت برشی بتن اعضای تحت برش و خمش طبق آیین نامه مبحث نهم

      bulletیافتن مقاومت برشی بتن اعضای تحت برش و خمش و فشار محوری

           bulletیافتن مقاومت برشی بتن اعضای تحت برش و خمش و کشش محوری  ‏  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • concrete-structures

  برنامه تعیین مقاومت برشی فولادهای عرضی

  ویژگی های این برنامه:

  bulletیافتن مقاومت برشی خاموتهای قائم و مایل طبق آیین نامه مبحث نهم

      bulletیافتن مقاومت برشی میلگردهای طولی خم شده

           bulletیافتن مقاومت برشی میلگردهای عرضی مثلثی یا ذوزنقه ای  ‏  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • concrete-structures

  برنامه تعیین مقاومت برشی کل مقطع

  ویژگی های این برنامه:

  bulletیافتن مقاومت برشی بتن مقطع

      bulletیافتن مقاومت برشی میلگردهای عرضی مقطع

           bulletانجام کنترلهای لازم مربوطه طبق آیین نامه مبحث نهم  ‏  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • concrete-structures

  برنامه انجام کنترلهای برشی مقطع و طرح خاموت

  ویژگی های این برنامه:

  bulletیافتن حداقل مساحت فولاد عرضی و تبدیل به تعداد خاموت

      bulletیافتن حداکثر فاصله بین سفره خاموتها

           bulletطراحی تعداد خاموتهای لازم مقطع طبق آیین نامه مبحث نهم  ‏  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • concrete-structures

  برنامه تعیین مقاومت پیچش مقطع

  ویژگی های این برنامه:

  bulletیافتن لنگر پیچشی ترک خوردگی مقطع (Tcr) طبق آیین نامه مبحث نهم 
    bulletیافتن مقاومت پیچشی مقطع (Tr) طبق آیین نامه مبحث نهم
      bulletمحاسبه At/S مورد نیاز مقطع طبق آیین نامه مبحث نهم
        bulletیافتن مقدار میلگرد پیچشی طولی (Al) مورد نیاز مقطع
           bulletمحاسبه حداکثر فاصله خاموتها طبق آیین نامه مبحث نهم  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • concrete-structures

  برنامه ترکیب اثر پیچش، برش و خمش

  ویژگی های این برنامه:

  bulletمحاسبه حداقل خاموت برشی پیچشی مورد نیاز مقطع
    bulletمحاسبه کاهش سطح خاموت ناشی از ترکیب پیچش و خمش
      bulletمحاسبه حداکثر تنش ناشی از ترکیب برش و پیچش در مقاطع توو پر و خالی
         bulletیافتن مساحت ساق خاموت مورد نیاز پیچش طبق آیین نامه مبحث نهم  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • loading combinations ترکیبات بارگذاری سال 92
 • concrete beam ظرفیت برشی بتن
 • concrete beam ظرفیت برشی خاموت
 • concrete beam ظرفیت برشی مقطع
 • concrete beam طراحی خاموت
 • concrete beam ظرفیت پیچشی مقطع
 • concrete beam ترکیب برش، پیچش و خمش

مقاله ها

آموزش برنامه وضعیت متعادل (بالانس، متوازن) در مقاطع مستطیلی با فولاد فشاری تیر بتنی

در این مطلب

 

‏17-‏

Balance-Concrete-Beam-023

ایندفعه میخوایم کرنش فولاد فشاری رو محاسبه ‏کنیم.‏

‏18-‏

Balance-Concrete-Beam-024

موقعیت فولاد فشاری رو هم به برنامه میدیم.‏

‏19-‏

Balance-Concrete-Beam-025

برنامه برامون میزان کرنش فولااد فشاری رو ‏حسابش میکنه و بهمون میدش. فقط برای اینکه ‏بهتر نشون داده بشه 1000 برابر شده و جواب ‏نهایی همون ‏‎2.87×10-3‎‏ هستش. ‏

‏20-‏

Balance-Concrete-Beam-027

برنامه میگه بازم میخوای محاسبات دیگه ای ‏انجام بدی؟ میگم آره.‏

‏21-‏

Balance-Concrete-Beam-028

ایندفعه میخوایم تنش فولاد فشاری رو محاسبه ‏کنیم. همونطور که توی فرمولا میبینی، یا ‏تنشمون میشه تنش تسلیم فولاد که وقتی اینجور ‏میشه که کرنشمون از کرنش تسلیم بیشتر باشه و ‏یا تنشمون میشه مدول الاستیسیته فولاد در ‏کرنش فولاد فشاری.‏

‏22-‏

Balance-Concrete-Beam-029

اگه صورت مسئله کرنش تسلیم رو داده بود که ‏به برنامه میدیم. اگه هم نداده بود خودمون ‏میتونیم طبق فرمول ارائه شده محاسبش کنیم که ‏خود برنامه این کار رو برامون انجام میده. پس ‏به برنامه میگیم انجامش بده برامون.‏

‏23-‏

Balance-Concrete-Beam-030

اینم از کرنش تسلیم فولاد.‏

‏24-‏

Balance-Concrete-Beam-031

برنامه تشخیص میده که کرنش فولاد فشاری ‏بیشتر از کرنش تسلیمه و این یعنی فولاد فشاری ‏جاری شده. بنابراین تنش فولاد فشاری رو ‏همون تنش تسلیم یا همون مقاومت مشخصه ‏فولاد در نظر میگیریم که اون پایین بهت نشون ‏داده. و برنامه میگه بازم میخوای محاسبات دیگه ‏ای انجام بدی؟ میگم آره.‏

 

شما اینجایید: