• Strucrural-analysis تحلیل سازه ها
  • Truss-Analysis آنالیز خرپا
  • Truss-Analysis آنالیز تیرهای متداول

مقاله ها

آموزش برنامه آنالیز خرپا به روش گره به گره یا تعادل نیروها

در این مطلب

مثال1: در گره خرپای زیر چه نیرویی به نقطه ‏مشخص شده در گره وارد شود تا تعادل نیروها ‏بر قرار باشد؟

Truss-Joint-Method-004

‏1-‏

Truss-Joint-Method-005

معرفی برنامه.‏

‏2-‏

Truss-Joint-Method-006

‏3-‏

Truss-Joint-Method-007

‏4-‏

Truss-Joint-Method-008

اینجا از ما مقدار اولین نیروی وارد به گره را ‏میخواهد. دقت شود که در این برنامه در وارد ‏کردن نیروها لازم نیست فشاری یا کششی را مد ‏نظر قرار دهید مقدار مثبت یا منفی بدهید. فقط ‏کافیست مقدار نیرو و زاویه مربوطه رو مانند ‏آنچه که از شما خواسته میشود وارد نمایید.‏

‏5-‏

Truss-Joint-Method-010

در اینجا از شما زاویه مربوط به نیروی وارده به ‏گره را میخواد. تنها نکته ای که باید در وارد ‏کردن اطلاعات دقت لازم را داشته باشید همین ‏وارد کردن صحیح زاویه نیرو میباشد. برنامه ‏راهنمایی کرده که زوایه از 0 تا 360 میتونه وارد ‏بشه و جهت هم از صفحه افق ناحیه 1 مثلثاتی ‏شروع میشه و تا ناحیه 4 حساب میشود. برای ‏اینکه هیچ اشتباهی در وارد کردن مقدار زاویه ‏ایجاد نشه به طریق زیر عمل کنید.‏

‏‌أ.‏ نیروی مربوطه رو حداگانه در چک ‏نویس رسم کنید.‏

Truss-Joint-Method-011

‏‌ب.‏ یک نیم خط افقی از ابتدای نیرو به ‏سمت راست رسم کنید.‏

Truss-Joint-Method-012

‏‌ج.‏ از نیم خط شروع کرده و در جهت ‏خلاف گردش عقربه های ساعت ‏شروع به گردش کنید تا به بردار ‏نیروی مربطه برسید. مقدار زاویه ای ‏که طی میکنید تا به انتهای بردار ‏برسید همان زاویه ای است که باید ‏وارد برنامه نمایید.‏

Truss-Joint-Method-013

مقدار زاویه 53 درجه هم از روابط مثلثاتی و ‏قانون خطوط موازی بدست می آید.‏

Truss-Joint-Method-014

‏6-‏

Truss-Joint-Method-015

اینجا علاوه بر اینکه مؤلفه های سازنده نیروی ‏اول رو به شما میده ازتون مقدار نیروی دوم رو ‏هم میگیره. دقت کنین که از مثبت و منفی بودن ‏مؤلفه های نشان داده شده میتونین پی ببرین که ‏زاویه رو درست وارد کردین یا نه. همونطور که ‏میدونین نیروی اول یه مولفه در جهت ‏x‏ به ‏سمت راست داره و یه مولفه در جهت ‏y‏ رو به ‏پایین داره که اگه زاویه رو درست وارد کرده ‏باشین باید همین نتیجه رو بگیرین. توی جوابی ‏هم که از برنامه میگیرین اگه مثبت بود که در ‏جهت مثبت نشون داده شده هست و اگه هم ‏منفی در اومد یعنی در خلاف جهت نشون داده ‏شده است.‏

‏7-‏

Truss-Joint-Method-016

‏8-‏

Truss-Joint-Method-017

اینجا هم علاوه بر اینکه مؤلفه های نیروی ‏خنثی کننده رو به شما میده مقدارش رو هم ‏حساب میکنه و بهتون میده.‏

 

 

شما اینجایید: