مقاله ها

آموزش برنامه محاسبه ممان اینرسی مقاطع مرکب‏

در این مطلب

گام 1- 

Section-Moment-of-Inertia-034

گام 2-

Section-Moment-of-Inertia-035

گام 3-

Section-Moment-of-Inertia-036

اون پایین هم فرمول کلی رو نوشته که توی ‏برگه بنویسی. البته میتونی از فرمولهای زیر هم ‏هست که حالات خاص رو بیان میکنن.‏

Section-Moment-of-Inertia-037

 گام 4-

Section-Moment-of-Inertia-038

یادت باشه واحد ماشین حسابت به درجه باشه یه ‏دفه نری رادیان و گراد و ...‏

گام 5-

Section-Moment-of-Inertia-039

گام 6-

Section-Moment-of-Inertia-040

 اینم ممان اینرسی مقطع مثلث.‏

 

Section-Moment-of-Inertia-041

 

 

موفق باشی

شما اینجایید: