مقاله ها

آموزش برنامه محاسبه ممان اینرسی مقاطع مرکب‏

در این مطلب

اول شروع میکنیم به تقسیم بندی و جدا کردن ‏مقطع به 3 تا مستطیل.‏ اینطوری میشه:‏

Section-Moment-of-Inertia-052

 

گام 1- 

Section-Moment-of-Inertia-051

گام 2-

Section-Moment-of-Inertia-053

گام 3-

Section-Moment-of-Inertia-054

اون پایین هم فرمولش رو نوشته که توی برگه ‏بنویسی. البته یادتون باشه جهت محور مختصات ‏بسته صورت مسئله میتونه تغییر کنه ولی عموما ‏اینطوریه.‏

گام 4-

Section-Moment-of-Inertia-056

من از چپ شروع میکنم میرم به سمت راست. ‏شما هم از یه سمت شروع کنین تا گیج نشین و ‏هیچی جا نمونه. اون 1 پایین یعنی اطلاعات ‏مربوط به مستطیل اول رو وارد کن.‏
جزئیات حلش هم اینطوریه ولی شما فقط ‏فرمول رو بنویسی و جواب درست، نمره رو ‏گرفتی.‏

Section-Moment-of-Inertia-057

گام 5-

Section-Moment-of-Inertia-058

گام 6-

Section-Moment-of-Inertia-059

اون بالا گفته که به مثبت و منفی عددی که ‏میخوای وارد کنی دقت کن.‏

 گام 7-

Section-Moment-of-Inertia-060

 گام 8-

Section-Moment-of-Inertia-061

گام 9-

Section-Moment-of-Inertia-062

گام 10-

Section-Moment-of-Inertia-063

گام 11- 

Section-Moment-of-Inertia-064

 گام 12- 

Section-Moment-of-Inertia-065

گام 13-

Section-Moment-of-Inertia-066

 گام 14- 

Section-Moment-of-Inertia-067

 گام 15- 

Section-Moment-of-Inertia-068

گام 16- 

Section-Moment-of-Inertia-069

اینجا ممان اینرسی کل مقطع مرکب نسبت به ‏محورهای ‏x, y‏ محاسبه شد. توی برگه ‏امتحانیت بنویسش و برو مسئله بعد! یادت نره ‏واحدش رو هم برای استاد بنویسی.‏

 

کل آموزش این برنامه را میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید:

موفق باشی

مثال : فرکانس های زاویه ای طبیعی و بردار شکل مود را برای سازه زیر بیابید .

شما اینجایید: