مقاله ها

آموزش برنامه محاسبه مرکز سطح مقاطع مرکب

در این مطلب

خوب، همونطور که گفتم، اول شروع میکنیم به ‏تقسیم بندی و جدا کردن مقطع به 3 تا مستطیل. ‏من این تیر رو به بال بالا، جان تیر و بال پایین ‏جدا میکنم اصلا برای اینکه به استاد هم حال ‏بدم شکلش رو توی برگه پاسخ نامه میکشم و ‏ابعادش رو هم اونجور که خودم راحتم ‏مینویسم. من خودم با سانتی متر بیشتر حال میکنم ‏پس خودم رو از یه صفرش خلاص میکنم. شما ‏هم هر جور راحتین همونطور بنویسین، فقط ‏اشتباه نکنین.‏
اینطوری میشه:‏

Section-Centroid-006 گام 1- 

Section-Centroid-007

اون پایین هم فرمولش رو نوشته که توی برگه ‏بنویسین. به جهت مثبت محورها هم دقت کنین.‏

جزئیات حلش هم اینطوریه ولی شما فقط ‏فرمول رو بنویسی و جواب درست، نمره رو ‏گرفتی.‏

Section-Centroid-008

 Section-Centroid-009

گام 2-

Section-Centroid-010

من از پایین شروع میکنم میرم به سمت بالا. شما ‏هم از یه سمت شروع کنین تا گیج نشین و ‏هیچی جا نمونه. اون 1 پایین یعنی اطلاعات ‏مربوط به مستطیل اول رو وارد کن.‏

گام 3-

Section-Centroid-011

 گام 4-

Section-Centroid-012

دقت کنین که مؤلفه ‏x‏ مرکز مستطیل رو ‏میخواد. برای اینکه گیج نشین برنامه بهتون میگه ‏که فاصله مرکز مستطیلتون تا محور ‏y‏ چقدره؟ ‏خودتون دیگه بلدین دیگه. یادتون باشه که توی ‏مثبت و منفی گذاشتن مؤلفه ها دقت کنین ‏درست وارد کنید.‏

گام 5-

Section-Centroid-013

مؤلفه ‏y‏ مرکز مستطیل رو میخواد.‏

گام 6-

Section-Centroid-014

اون 2 پایین یعنی اطلاعات مربوط به مستطیل ‏دوم رو وارد کن.‏

 گام 7-

Section-Centroid-016

 گام 8-

Section-Centroid-017

گام 9-

Section-Centroid-018

اینجا خیلیا اشتباه میکنن. شما دقت کنین.‏

گام 10-

Section-Centroid-019

گام 11- 

Section-Centroid-020

 گام 12- 

Section-Centroid-021

گام 13-

Section-Centroid-022

 گام 14- 

Section-Centroid-023

جواب رو هم توی برگه مینویسی. فقط یادت ‏باشه واحدی رو که انتخاب کردی هم بنویسی. ‏
x' = 6.16 cm‎
y' = 8.07 cm‎

 

کل آموزش این برنامه را میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید:

 

موفق باشی

مثال : فرکانس های زاویه ای طبیعی و بردار شکل مود را برای سازه زیر بیابید .

شما اینجایید: