مقاله ها

آموزش برنامه دایره موهر تبدیلات تنش

در این مطلب

مثال6-1- دایره موهر المان زیر را در حالات ‏دو بعدی در صفحه ‏xy‏ و سه بعدی رسم نمایید. ‏صفحات و تنش های اصلی را مشخص نمایید. ‏بیشترین تنش برشی را نیز در حالات دو بعدی و ‏سه بعدی بیابید ‏

 

Mohr-Circle-004

 

شما اینجایید: