مقاله ها

آموزش برنامه معیار گسیختگی مواد به روش ‏معیار تنش برشی ماکزیمم (ترسکا) و انرژی اعوجاج ماکزیمم (فون میسز)‏

در این مطلب

حال با معیار فون میسز کنترل می کنیم:‏

گام 1- 

Failure-Criterion-022

برای بررسی معیار انرژی اعوجاج ماکزیمم از ‏روش فون میسز استفاده میشه که این روش رو ‏انتخاب میکنیم.‏

 گام 2- 

Failure-Criterion-007

گام 3-

Failure-Criterion-010

 گام 4-

Failure-Criterion-011

گام 5-

Failure-Criterion-012

گام 6-

Failure-Criterion-013

 گام 7-

Failure-Criterion-014

 گام 8-

Failure-Criterion-024

گام 9-

Failure-Criterion-025

گام 10-

Failure-Criterion-026

پس با معیار فون میسز به مشکل بر نمی خوریم.‏

Failure-Criterion-027

Failure-Criterion-028

 

 

کل آموزش این برنامه را میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید:

 

موفق باشی

مثال : فرکانس های زاویه ای طبیعی و بردار شکل مود را برای سازه زیر بیابید .

شما اینجایید: