مقاله ها

آموزش برنامه معیار گسیختگی مواد به روش ‏معیار تنش برشی ماکزیمم (ترسکا) و انرژی اعوجاج ماکزیمم (فون میسز)‏

در این مطلب

گام 1- Failure-Criterion-006

رای بررسی معیار تنش برشی ماکزیمم از روش ‏ترسکا استفاده میشه که این روش رو انتخاب ‏میکنیم.‏

 گام 2- 

Failure-Criterion-007

 اینجا برنامه میگه حالتی که داری دو بعدیه یا سه ‏بعدی. این برنامه میتونه هر دو حالت رو مورد ‏بررسی قرار بده. اگه حالت 2 بعدی مد نظرت ‏باشه خود برنامه همه کارا رو برات میکنه یعنی ‏برات بیشترین وکمترین تنشها رو محاسبه میکنه و ‏ادامه کار ولی اگه حالت 3 بعدی مد نظرت ‏باشه ازت بیشترین و کمترین تنش ها رو میخواد ‏ولی اگه برنامه دایره موهر ‏‎(Mohr)‎‏ رو هم ‏روی ماشین حسابت نصب شده باشه خودش ‏اتومات میره اون برنامه رو اجرا میکنه برات ‏حساب میکنه و اطلاعات رو بهت میده. در اینجا ‏فعلا ما حالت 2 بعدی مد نظرمونه. راستی اگه ‏عدد اشتباهی وارد کنی مثل زیر ‏که اشتباهی عدد 1 رو وارد کردم

Failure-Criterion-008

برنامه پیغام هشدار زیر رو نشونت میده و میگه ‏حاجی حواست کجاس؟

Failure-Criterion-009

و مجدد به سوال بر میگرده.‏

گام 3-

Failure-Criterion-010

اینجا ما از مگا فاکتور میگیریم ولی یادمون باشه ‏که آخر جوابی رو که به ما میده بر حسب مگا ‏میشه. درواقع اون دیمانسون داخل براکت بهت ‏میگه تنش به من بده حالا هر چی بدی تا آخر ‏هم بر حسب همین دیمانسیونی که میدی وارد ‏کن.‏

 گام 4-

Failure-Criterion-011

اگه کششی بود مقدار رو مثبت وارد میکنیم و ‏برعکس، درست مثل قرارداد برنامه های ‏محاسبه تنش و دایره مور.‏

گام 5-

Failure-Criterion-012

گام 6-

Failure-Criterion-013

 گام 7-

Failure-Criterion-014

اینجا تنش حداکثر رو در حالت دو بعدی بهت ‏میده.‏

 گام 8-

Failure-Criterion-015

اینجا تنش حداقل رو در حالت دو بعدی بهت ‏میده.‏

گام 9-

Failure-Criterion-016

 اینجا حداکثر تنش برشی رو در حالت دو بعدی ‏بهت میده.

روش ترسیمیش اینه:‏

Failure-Criterion-017

Failure-Criterion-018

گام 10-

Failure-Criterion-019

نشان دهنده فرمول محاسبه است (در صورت ‏نیاز می توان وارد برگه امتحانی نمود)‏ 

Failure-Criterion-020

 Failure-Criterion-021

شما اینجایید: