مقاله ها

ایران ماشین حساب

   مغز برای اندیشیدن است

نه برای انباشت اطلاعات◊

thinking

این سایت به معرفی و ارائه اطلاعات در مورد دروس تخصصی و ماشین حساب‌های مهندسی و پیشرفته مورد نیاز دانشجویان و متخصصان می‌پردازد. عمده فعالیت این سایت در مورد ارائه دوره های آموزشی تخصصی و برنامه های جانبی ماشین حساب های مهندسی مورد نیاز دانشجویان و دانش آموختگان می‌باشد.

شما اینجایید: